Posluchárna UJEP Ústí nad Labem

Popis projektuPočet sedadel

Typ

Rok realizace

Země
CZ