Posluchárny UJEP Lékařská fakulta

Popis projektuPočet sedadel
-

Typ
-

Rok realizace
-

Země
-