Nye Tolga skole teleskopická tribuna

Popis projektu



Počet sedadel

Typ

Rok realizace

Země