Kulturné centrum Nová Beseda

Popis projektu


Vo verejnom výberovým konaním sme dostali za úlohu kompletnú rekonštrukciu sály kultúrneho centra Nová Beseda Klánovice. Vykonali sme kompletnú demontáž interiéru vrátane podesty hľadisko, starých sedadiel, aj bočného ostenia. Vyrobili sme kompletne nové schody pre hľadisko aj s LED svetlami, ktorá bola potiahnutá záťažovým kobercom. Následne bola vyvinutá a dodaná nová na mieru vyrobená kresla so spoločnými opierkami. Na ostenie sály bola použitá rovnaká látka ako na sedadlá, tzn. že celá sála je farebne v úplnej harmónii, je unikátna a jedinečná.


Počet sedadiel
120

Typ
kompletná rekonštrukcia sály

Rok realizácie
2017

Krajina
Česká republika