ČVUT FSv Praha posluchárne

Popis projektuPočet sedadiel
-

Typ
-

Rok realizácie
-

Krajina
-